keresztúti ájtatosság

Mutasd meg, hogy Anyám vagy, és nem hagyod el azokat, akik hozzád folyamodnak. Esedezzél mindazok megtéréséért, akik e hó- napban szent Fiadat, Urukat, ...

Assziszi Szent Ferenc tisztelete. 2. Páduai Szent Antal tisztelete. ... Arpádházi Szent Margit tisztelete. ... ságos Szűz még a szokottnál is kegyesebb arc-.

A kilenced végzőinek az Egyház a ... Utána imádkozzuk el "Szent József litániáját". IL. 10. oldaL) ... Szent József, Jézus nevelőatyja,.

testvérei voltak: az ifjabbik Jakab apostol, Simeon és József, akiket a Szentírás is az Úr Jézus rokonainak említ. Szent Tádé élete.

kapcsolódó kulcsszavak

utolsó keresés

By using our site you agree to our use of cookies to deliver a better site experience.