a jogász

jogtudományi alapozó ismeretek: elméleti (jog- és állambölcselet, jogszociológia) és történeti (összehasonlító és magyar jogtörténet, római jog) jogi ...

4 Természet és kegyelem ésszerűen megalapozott elvei, in Leibniz válogatott írásai. ... Introduction, traduction (texte latin en vis-à-vis) et notes.

Polgári jog 4. (Kötelmi jog ált.) Büntetőjog 2. (Ált. 2.) Büntető eljárásjog 1. Büntető eljárásjog 2. Politológia 1. Agrárjog 1. Agrárjog 2. Alkotmányjog.

Nemzetközi jog 1. Alkotmányjog 3. Büntetőjog 3. (Kül. 1.) Büntető eljárásjog 2. Politológia. Európai Unió gazdasági joga 1. Környezetjog 2. Alkotmányjog.

71–73., TORDAI Csaba: Az első év tapasztalatairól, Alkotmánybírósági Szemle, 2012/2. 131–133. 3 L. ehhez VISSY Beatrix: Az individuális alapjogvédelem ...

14 HOLMES, OLIVER WENDELL: The Common Law. Little, Brown and Company, Boston, 1881. 15 Ennek részleteit tekintve ld. 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet a jogi ...

Levelező/Diplomás levelező: Dr. Gula József egyetemi docens ... Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog – Általános Rész, ...

Barzó Tímea-Papp Tekla (szerk.) Civilisztika I. Általános tanok, Személyek joga, Szellemi alkotások joga. Budapest, Magyarország: Dialóg Campus Kiadó, 2018.

18 сент. 2020 г. ... antárgy eptun-kódja: nappali: AJNEKALT027 levelező: AJNEKSV02L árgyfelelős intézet: Európai és Nemzetközi Jogi Intézet.

kapcsolódó kulcsszavak

utolsó keresés

By using our site you agree to our use of cookies to deliver a better site experience.