T2.pdf - Primorsko-goranska županija - kapcsolódó oldalak

T2.pdf - Primorsko-goranska županija

je da Zupan usvaja planove rada iizvje5ķa o radu ustanova itrgovaökih druötava ... ustanova vi5e ne raspolaZe, no, zbog pravila evidentiranja prihoda, ...

je da Zupan usvaja planove rada iizvje5ķa o radu ustanova itrgovaökih druötava ... ustanova vi5e ne raspolaZe, no, zbog pravila evidentiranja prihoda, ...

U 2015. godini izraden je edukativni film o ... Pou¿na plo¿a postavljenaje 2009 T¡jekom 2015 i 2016 provodila su se botâni¿kã istr¿iivanla ... slu:bã éu!arà.

18 янв. 2021 г. ... o Realizirane su ukupno 36 intervanicija te je ukup no 41 osobí pruZena ... isudjelovanje u intenzivnóm odgovoru na razorni potres-koji jã.

9 апр. 2018 г. ... proglasilo ni5tavnim rjeöenja Opóine Rijeka, Sekretarijala za ... A VII{KOVA ROE. iIATKOVTÓ ... gã¿il"-;o"ze ostati nepromijenjenate iznosi:.

27 мар. 1982 г. ... DUŠKO KIŠBERI imenuje se za člana Zakladne uprave Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. 2. Imenovani iz toč.

8 апр. 2017 г. ... Josip Tot, Marija Stipan, Tomislav. Grabar, Radovan Grgec, Radmila. Bošnjak Kolarek, Martin Kopričanec,. Vlado Dolenec, Pero Topljak, Zlatko.

By using our site you agree to our use of cookies to deliver a better site experience.